225F - 7.5 HP / 390F - 13 HP / 3600 RPM

Nội dung đang cập nhật...

LOGO DOANH NGHIỆP