Dịch vụ

Quy đinh và hình thức thanh toán

(10-08-2015 10:28 PM) - Lượt xem: 1445

Quy định và hình thức thanh toán: thanh toán ngay khi nhận hàng.

LOGO DOANH NGHIỆP